Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

William Cockburn Salazar nový výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA

Image

© EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s potešením oznamuje, že správna rada vymenovala Williama Cockburna Salazara za nového výkonného riaditeľa. William má za sebou bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a do tejto funkcie prináša bohaté odborné znalosti a dlhoročné zanietenie. Na čelo agentúry prichádza v čase, keď sa pracovné prostredie na celom svete výrazne mení vďaka novým technológiám, práci na diaľku a meniacim sa štruktúram zamestnávania. 

V súvislosti s vymenovaním William povedal: „Je mi naozaj veľkou cťou, že stojím na čele EU-OSHA pri podpore pozitívnej kultúry prevencie rizík na európskych pracoviskách. Každý deň dochádza k približne desiatim smrteľným pracovným úrazom a ďalším 600 úmrtiam v dôsledku chorôb z povolania. Táto veľká daň nám dôrazne pripomína, že je pred nami ešte veľa práce a že každý si zaslúži pracovať v prostredí, v ktorom sa uprednostňuje jeho bezpečnosť, zdravie a dobré životné podmienky. Teším sa, že budem môcť prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa s kolegami v Bilbau.“

Spolu s tímom angažovaných odborníkov agentúry, kontaktnými miestami a tripartitnou sieťou na úrovni členských štátov bude počas svojho pôsobenia vo funkcii výkonného riaditeľa EU-OSHA pod strategickým vedením správnej rady posilňovať spoluprácu agentúry s členskými štátmi, sociálnymi partnermi, inštitúciami EÚ a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom plniť jej poslanie, ktorým je podpora BOZP v Európe i mimo nej.

Kliknite sem a získajte viac informácií o výkonnom riaditeľovi

Viac informácií o vedení agentúry EU-OSHA