Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Prečo môže multidisciplinárny proces starostlivosti prospieť ľuďom so sklerózou multiplex

Image

Photo by Elizabeth Woolner on Unsplash

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy ovplyvňujú životy ľudí so sklerózou multiplex vrátane ich schopnosti pracovať. Diskusný článok, ktorý pripravil taliansky Národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) v spolupráci s agentúrou EU-OSHA, sa venuje predstaveniu krokov a preventívnych stratégií, ktoré môžu zmierniť vplyv poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovníkov trpiacich na sklerózu multiplex.

Prispôsobenie pracovných podmienok a prostredia pracovníkom so sklerózou multiplex je prínosné, a to najmä pri hľadaní a udržaní si zamestnania. Okrem toho by zavedenie postupu multidisciplinárnej starostlivosti, najmä ergoterapie, týmto pracovníkom pomohlo zvládať situáciu a naplno sa venovať činnostiam každodenného života aj pracovným činnostiam s rastúcou výkonnosťou a menej početnými poruchami.

Prečítajte si diskusný článok Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u pracujúcich so sklerózou multiplex: z pohľadu pracovnej náplne

Získajte ďalšie informácie na tému chronických chorôb v rámci kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Share this on: