Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Používanie umelej inteligencie na automatizáciu úloh pri súčasnej ochrane pracovníkov: osem prípadových štúdií poskytuje nové poznatky

Image

© Barriography - stock.adobe.com

Agentúra EU-OSHA práve uverejnila osem prípadových štúdií s cieľom pochopiť, ako možno úspešne zaviesť automatizáciu úloh prostredníctvom systémov založených na umelej inteligencii a zabezpečiť tak dobré životné podmienky pracovníkov.

V publikáciách sa skúma vplyv týchto systémov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a identifikujú sa hnacie sily, prekážky a faktory úspechu s cieľom čo najlepšie využiť túto technológiu a zároveň chrániť pracovníkov.

Prípady sa týkajú rôznych situácií, ako je zdvíhanie nákladu, kontrola výrobkov, výkop, vizuálne rozpoznávanie, kontrola plynovej a ropnej infraštruktúry, kontrola faktov, opatrenia na kontrolu kvality materiálu pomocou umelej inteligencie a kontrola pracovísk prevádzkovateľa plynovej infraštruktúry.

Čoskoro uverejníme porovnávaciu správu týkajúcu sa prípadových štúdií o systémoch založených na umelej inteligencii a pokročilej robotike na automatizáciu úloh.

Prezrite si všetky publikácie o robotike a umelej inteligencii.

Kliknutím sem sa dozviete o kampani Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku.