Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Najnovšie informácie o stave a trendoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na samite EÚ o BOZP 2023

Image

© sweden23.eu

EU-OSHA dnes vydáva svoju najnovšiu správu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy 2023 pri príležitosti samitu EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Ponúka prehľad potenciálnych zlepšení, stagnujúceho vývoja, oblastí záujmu a budúcich výziev v oblasti BOZP. Údaje sú tiež integrované do nášho prehľadného nástroja na vizualizáciu údajov OSH Barometer.

Samit sa uskutoční 15. a 16. mája v Štokholme vo Švédsku. Organizuje ho Európska komisia spolu so švédskym predsedníctvom EÚ a bude sa na ňom hodnotiť pokrok v oblasti strategického rámca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2021 – 2027.

Jedna z hlavných prednášok na podujatí je venovaná vplyvu zmeny klímy a stúpajúcej teplote okolia na BOZP a predstavíme na nej našu novú praktickú príručku Teplo pri práci – Usmernenie pre pracoviská.

Prečítajte si tlačovú správu

Prečítajte si správu, zhrnutie a informačný dokument o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Európe: stav a trendy v roku 2023

Sledujte samit naživo a informujte sa o najnovších trendoch