Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Spolu za pracoviská bez (výskytu) rakoviny: nastal čas konať

Image

V období od 25. do 31. mája sa bude konať Európsky týždeň boja proti rakovine (EWAC), ktorého cieľom je mobilizovať vlády, organizácie a jednotlivcov v boji proti rakovine.

Tento rok spojíme naše sily s Asociáciou európskych líg proti rakovine (ECL), aby sme upriamili pozornosť na realizáciu európskeho plánu na boj proti rakovine. Týmto prístupom EÚ k prevencii a liečbe rakoviny, ako aj onkologickej starostlivosti sa takisto uznáva výskyt rakoviny súvisiacej so zamestnaním a význam protokolov návratu do práce v prípade pacientov, pozostalých a spoločnosti.

Jednou z iniciatív v rámci EWAC je aj pracovný seminár s názvom Odstráňme prekážky ohľadom rakoviny a práce!, ktorý sa uskutoční 30. mája a ktorý má s príspevkom agentúry EU-OSHA iniciovať politický dialóg. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť o vplyve rakoviny na pracovisku, ako aj ponúknuť konkrétne opatrenia a odporúčania na zlepšenie komunikácie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, pokiaľ ide o rakovinu na pracovisku.

Zúčastnite sa na Európskom týždni boja proti rakovine 2022. Nastal čas konať!

Sledujte #EWAC22 a #EUCancerPlan

Viac informácií o rakovine súvisiacej s prácou, prieskume expozície zamestnancov rizikovým faktorom rakoviny v Európepláne opatrení proti karcinogénom