Najdôležitejšie udalosti
19/09/2019

Porozumieť poškodeniam podporno-pohybovej sústavy s Napom

Napo prichádza na pomoc pracoviskám s novým súborom nástrojov online, aby sa zvýšila informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a poskytlo sa súvisiace poradenstvo.

Súbor nástrojov s názvom Porozumieť poškodeniam podporno-pohybovej sústavy využíva už existujúce filmy s postavičkou Napo a obsahuje 14 rôznych činností, ktoré organizáciám uľahčia skupinové diskusie s vlastnými zamestnancami a pracovníkmi v ich dodávateľských reťazcoch.

Pozornosť je v ňom zameraná na problematiku práce v kancelárii, manipulácii s nákladmi, opakovaným činnostiam, statickým a nevhodným polohám, ako aj ich vplyvu na zdravie zamestnancov. V rámci participatívnych činností sa okrem toho skúmajú preventívne opatrenia na pracovisku a v organizácii.

Súbor nástrojov je možné použiť aj na kurzoch odbornej prípravy.

Oboznámte sa s novou časťou webového sídla Napo na pracovisku

Tento súbor nástrojov možno použiť v kombinácii s dokumentom Conversation starters for workplace discussions about musculoskeletal disorders (Spúšťače konverzácie pre diskusie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy na pracovisku)

Navštívte aj domovskú stránku Napo a stránku Napo pre učiteľov, ktoré boli mierne prepracované, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť na internete