Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Starostlivosť o opatrovateľov: zabezpečenie psychosociálnej pohody pre pracujúcich v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Viac ako jeden z desiatich pracovníkov v EÚ pracuje v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré zahŕňa povolania lekárskej a ústavnej starostlivosti, ako aj sociálnu prácu. V tomto odvetví sa psychosociálne riziká vyskytujú mimoriadne často vrátane vysokého pracovného zaťaženia, násilia zo strany iných, nepravidelného pracovného času a vysokých emocionálnych požiadaviek na prácu. Môžu mať vplyv na duševné aj fyzické zdravie zamestnancov.

Najnovší diskusný dokument EU-OSHA Psychosociálne riziká v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti predstavuje prehľad a výskyt psychosociálnych rizík v tomto odvetví a zaoberá sa účinnými intervenciami na ich prevenciu, zmierňovanie a riadenie na pracovisku.

Viac informácií nájdete na webovej stránke odvetvia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.