Najdôležitejšie udalosti
04/10/2019

Zúčastnite sa na európskom týždni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2019

Stovky podujatí a aktivít na zvýšenie informovanosti, ktoré sa uskutočnia medzi 21. a 25. októbrom v celej Európe, spoločnými silami opätovne zorganizovala EU-OSHA a jej partneri.

Tohtoročný európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa nesie v znamení aktuálnej kampane Zdravé pracoviská — kontrolujú nebezpečné chemické látky na pracovisku.

Pomôžte pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách šírením zdrojov informácií o kampani, účasťou na miestnych podujatiach a alebo využitím nášho elektronického nástroja na riadenie nebezpečných látok.

Prečítajte si tlačovú správu

Priebežne sa informujte o programe európskeho týždňa na facebooku