Najdôležitejšie udalosti
20/05/2020

Stratégie, politiky a praktické postupy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Čo je skutočne účinné pri riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy? Naša nová správa prináša 25 rôznych iniciatív zo 14 krajín, medzi ktoré patria napríklad kampane na zvyšovanie informovanosti, alebo kontroly, resp. právne predpisy. Dôraz sa kladie na možnosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy, predovšetkým v MSP. Šesť iniciatív je opísaných podrobnejšie, pričom sa pozornosť sústreďuje na praktické opatrenia, ktoré boli prijaté na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Správa je súčasťou väčšieho projektu zameraného na analýzu existujúcich politík, programov a nástrojov na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy vzhľadom na existujúcu literatúru a štatistické dôkazy o tejto problematike.

V prieskume sa poukazuje na niekoľko hlavných prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre účinné opatrenia na politickej úrovni, ako je napríklad záväzok a participácia všetkých zúčastnených strán na všetkých úrovniach, pričom sa propaguje prijímanie preventívnych opatrení formou pozitívnych stimulov a zohľadňuje sa ergonómia.

Stiahnite si správu a jej zhrnutie „Stratégia prevencie a jej uplatnenie v praxi: praktické postupy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy“ a súvisiace prípadové štúdie

Prečítajte si prierez odbornou literatúrou Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prečo sú stále tak rozšírené a čo je možné urobiť v záujme ochrany pracovníkov a podnikov?

Dočítajte sa viac o našom výskume v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na našej osobitnej webovej stránke