Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Včasné riešenie ochrany zdravia: celoživotné účinky na generáciu pracovníkov

Image

© IStock photo

Mnoho detí a mladých ľudí žije s poruchami podporno-pohybovej sústavy, ktoré sa môžu po nástupe do práce ešte zhoršiť. Nadváha a pasívny životný štýl môžu zvýšiť riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy u mladých ľudí a detí, ale je možné im predchádzať. Minimalizácia týchto rizík je mnohovrstvovým úsilím, ktorého súčasťou má byť aj verejné zdravie, vzdelávanie a ochrana zdravia na pracovisku.

V novom informačnom liste sa dozviete, ako bude osvojenie si správneho celoživotného prístupu k ochrane zdravia podporno-pohybovej sústavy prínosné pre všetky vekové skupiny a prispeje v starnutiu v dobrom zdraví.

Úvod k téme nájdete v tejto powerpointovej prezentácii.

Ďalšie zdroje nájdete v prioritnej oblasti s názvom Budúce generácie v rámci kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Share this on: