Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Snaha o nájdenie riešenia v otázke zmeny klímy pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Image

© ILO

Svetový deň BOZP zdôrazňuje právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých. V roku 2024 sa zameriava na vplyvy zmeny klímy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Agentúra EU-OSHA sa zaviazala preskúmať dôsledky politických opatrení v oblasti zmeny klímy a adaptácie na BOZP pracovníkov a poskytovať praktické usmernenia na riadenie pracovných rizík. Medzi naše príspevky patrí príručka o zvládaní horúčav pri práci, ktorá je dostupná vo viac ako 20 jazykoch, a správa zaoberajúca sa dôsledkami budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Prognostický projekt a prehľad účinkov zmeny klímy v oblasti BOZP sú v prípravnej fáze.

Znižovaním medzier v poznatkoch podporujeme bezpečnejšie a zdravšie pracoviská v kontexte environmentálnych výziev.

Ďalšie informácie o práci agentúry EU-OSHA v oblasti zmeny klímy a BOZP nájdete na tomto plagáte.