You are here

Najdôležitejšie udalosti
14/08/2017

Podpora bezpečnejších, zdravších a úspešnejších malých podnikov

Mikropodniky a malé podniky sú základom hospodárstva EÚ. Avšak pre malé podniky môže byť riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zložitá úloha, pretože nemajú dostatok zdrojov alebo znalostí.

Agentúra EU-OSHA preto spustila rozsiahly projekt, pomocou ktorého sa identifikujú postupy, stratégie a praktické riešenia, predovšetkým na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v malých podnikoch. Výsledky poslúžia ako podpora pre politických stratégov založená na dôkazoch a poskytnú osvedčené postupy podporujúce BOZP v malých podnikoch, čím sa z Európy stane bezpečnejšie a zdravšie pracovisko.

Prečítajte si leták

Podrobnejšie informácie o problémoch v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia v malých podnikoch a spôsoboch, akými ich agentúra EU-OSHA rieši