Najdôležitejšie udalosti
01/11/2019

Elektronický sprievodca k riadeniu stresu a psychosociálnych rizík v centre pozornosti

Tento elektronický sprievodca sa začal vydávať v rámci kampane v roku 2014 Zdravé pracoviská bez stresu. Tento nástroj zodpovedá potrebám zamestnávateľov a osôb pracujúcich v malých podnikoch, ktorí potrebujú získať praktické rady a usmernenia o prvých krokoch v oblasti riadenia psychosociálnych rizík na pracovisku.

Elektronický sprievodca, ktorý má teraz aj vylepšený nový formát, je dostupný v angličtine, španielčine a slovinčine.

Prečítajte si elektronického sprievodcu

Prezrite si aj Praktickú príručku k dobrým podmienkam na pracovisku – zdraví zamestnanci, prosperujúce podniky, ktorej účelom je pomôcť pri prevencii a riadení pracovných psychosociálnych rizík a muskuloskeletálnych porúch na pracovisku

Pozrite si našu tematickú časť venovanú psychosociálnym rizikám a stresu pri práci