Najdôležitejšie udalosti
09/05/2021

Zastavte šírenie! Mohli by diagnostické antigénové testy pomôcť kontrolovať prenos ochorenia COVID-19 na pracoviskách?

© Vector by freepik - www.freepik.es

EU-OSHA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) spojili sily, aby preskúmali využitie rýchlych diagnostických antigénových testov na pracovisku, ktoré pomôžu odhaliť vírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19.

Výsledky sú predstavené v novej technickej správe, ktorá vychádza z prieskumu koordinačných stredísk EU-OSHA o používaní rýchlych antigénových testov na pracovisku.

Zo správy vyplýva, že rýchle antigénové testovanie môže spomaliť šírenie vírusu na vysokorizikových interiérových pracoviskách. V správe sa však poukazuje na to, že testovanie nemôže nahradiť iné opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia a že je to len doplnkové opatrenie.

Takisto sa v nej zdôrazňuje význam zapojenia zamestnávateľov, zamestnancov, orgánov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, úradov verejného zdravotníctva a pracovných zdravotných služieb pri navrhovaní stratégie na pracovisku pred zavedením testovania.

Použiť a zdieľať infografiku