Najdôležitejšie udalosti
08/09/2020

Zastavte pandémiu: Zdroje na zníženie záťaže, ktorú spôsobuje sezónna chrípka na pracovisku

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pracoviská v EÚ musia byť pripravené na vypuknutie nákazy COVID-19 v budúcnosti vrátane miery zaočkovanosti proti sezónnej chrípke, a to predovšetkým v kľúčových odvetviach a zamestnaniach ako sú zdravotnícki pracovníci.

Na zníženie záťaže, ktorú spôsobuje sezónna chrípka, je nevyhnutná koordinovaná odpoveď v podobe opatrení na zvýšenie využívania očkovania proti chrípke vo všetkých členských štátoch, ako aj preventívnych opatrení na obmedzenie jej šírenia.

Ak chcete podporiť zdravie prostredníctvom kampane o očkovaní proti sezónnej chrípke, prečítajte si a zdieľajte komunikačnú príručkuinfografiku ECDC, videoplagát organizácie WHO, ako aj súbor digitálnych mediálnych nástrojov US CDC.

Navštívte našu stránku Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu, na ktorej sa nachádzajú všetky informačné zdroje pre pracoviská venované COVID-19

Pravidelne sa informujte o reakcii Komisie na koronavírus

Sledujte hashtagy #EUhealthyworkplaces, #StopthePandemic#UnitedAgainstCoronavirus