Najdôležitejšie udalosti
27/07/2020

Zastavte pandémiu: Akčný plán EU-OSHA pre zdravé pracoviská

© EU-OSHA

EU-OSHA iniciovala pod názvom Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu projekt, ktorý sa zameriava na riešenie problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s aktuálnou pandémiou, aby pracoviskám ponúkla niekoľko usmernení ku Covid-19.

K dispozícii sú tieto informačné zdroje: Usmernenie EÚ na obmedzenie šírenia vírusu a preventívne opatrenia na zdravý a bezpečný návrat na pracoviská; informácie o tom, ako minimalizovať vystavenie biologickým látkam; informačné videá a zoznam internetových odkazov na materiály o osvedčených postupoch v organizáciách EÚ a medzinárodných organizáciách.

Akčný plán nadväzuje na kampaň agentúry s názvom Obmedzte záťaž zameranú na poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ktorá sa začne v októbri. Internetová stránka pripravovanej kampane však už teraz ponúka praktické príručky, nástroje a vizuálne zdroje na zdravú teleprácu z domu.

Pripojte sa k nám a šírte ďalej informácie. Pomôžte nám v boji proti pandémii!

Pozrite si všetky informačné zdroje pre pracoviská venované Covid-19 v časti Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu

Sledujte kľúčové výrazy #EUhealthyworkplaces a #StopthePandemic