Najdôležitejšie udalosti
20/08/2019

Pomôcky na otvorenie diskusie o muskuloskeletálnych poruchách na pracovisku

© EU OSHA/INSHT

Pomôcky na otvorenie diskusie o muskuloskeletálnych poruchách na pracovisku predstavujú skvelý nový zdroj. Možno ho využiť na uľahčenie skupinových diskusií na pracovisku alebo počas odbornej prípravy. Tento nástroj obsahuje usmernenia pre manažérov a zamestnancov týkajúce sa komunikácie o muskuloskeletálnych poruchách.

Pomôcky na otvorenie diskusie sa týkajú rôznych situácií, napríklad riešenia muskuloskeletálnych porúch v najrôznejších zamestnaniach; oznamovania diagnózy súvisiacej s muskuloskeletálnou poruchou zamestnávateľovi; rozhovoru so zamestnancom, ktorý môže trpieť bolesťami chrbta, a riešenia muskuloskeletálnych porúch na pracovisku, kde sa pracovné úlohy do veľkej miery diferencujú podľa pohlavia.

Dobrá komunikácia medzi zamestnancami a manažérmi v súvislosti s muskuloskeletálnymi poruchami je základným predpokladom ich prevencie a správneho riadenia. V tomto praktickom zdroji sa objasňujú prínosy úprimnej a konštruktívnej diskusie bezprostredne po výskyte problému.

Prevziať dokument Pomôcky na otvorenie diskusie o muskuloskeletálnych poruchách na pracovisku

Ďalšie informácie o muskuloskeletálnych poruchách

Ďalšie informácie o riešení muskuloskeletálnych porúch na pracovisku nájdete v dokumente Zdraví zamestnanci, prosperujúce podniky.