Najdôležitejšie udalosti
02/06/2020

Inteligentné OOPP – budúcnosť ochrany pri práci

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú prísľubom ochrany a pohodlia na vysokej úrovni vďaka vylepšeným materiálom alebo elektronickým komponentom. Ak sa však majú stať realitou na všetkých pracoviskách v Európe, musí sa odstrániť niekoľko prekážok. Predmetom nového diskusného dokumentu sú existujúce možnosti a riziká, ktoré prinášajú tieto nové technológie.

Hoci v popredí stoja organizačné opatrenia a kolektívna ochrana, používanie OOPP sa stáva inteligentným doplnkom.

Prečítajte si diskusný dokument s podrobnejšími informáciami o inteligentných OOPP

Pozrite si našu sekciu venovanú téme vznikajúcich rizík