Najdôležitejšie udalosti
03/01/2019

Predsedníctvo Rady EÚ vykonáva Rumunsko

1. januára 2019 Rumunsko prevezme od Rakúska predsedníctvo Rady. Rumunsko je prvou predsedajúcou krajinou z novej predsedníckej trojice. Po ňom bude nasledovať Fínsko a Chorvátsko.

Medzi priority rumunského predsedníctva patria inovácie, zamestnanosť a sociálne práva, ako aj presadzovanie sociálnej spravodlivosti a znášanlivosti.

Ďalšie informácie o rumunskom predsedníctve

Pozrite si video Čo je predsedníctvo Rady a ako to funguje?