Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Význam útvarov pre prevenciu pri lepšom uplatňovaní BOZP a udržateľnom dodržiavaní jej noriem

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Odborníci na BOZP museli prispôsobiť svoju činnosť meniacim sa podmienkam, aby boli aj naďalej prínosom. V novom diskusnom dokumente sa skúma význam útvarov pre prevenciu pri podpore dodržiavania noriem BOZP v Európskej únii. Identifikujú sa medzery v znalostiach a základné otázky pre odborníkov na BOZP spolu s výzvami pre politiku a výskum.

Ako vyplýva z analýzy výsledkov Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER), útvary v oblasti BOZP v jednotlivých členských štátoch vykazujú rozdielne skúsenosti. Rozdiely sa týkajú odlišnej kvality služieb a posunu od nezávislosti smerom k osobitným záujmom podniku.

Prečítajte si diskusný dokument Útvary/odborníci na prevenciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v Európe

Článok na OSHWiki Analýza výsledkov prieskumu ESENER 3 o útvaroch prevencie na podporu BOZP v Európe

Prečítajte si našu tematickú časť Zlepšovanie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP