You are here

Najdôležitejšie udalosti
02/05/2017

Online hodnotenie rizík – pozrite si nový film o Napovi

Úlohou Napa je presvedčiť svojho šéfa, že vďaka OiRA je vykonanie hodnotenia rizík jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Spoločne určia a vyhodnotia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a prijmú správne preventívne opatrenia.

Pomocou online interaktívneho nástroja na hodnotenie rizík – OiRA môžu malé podniky a mikropodniky podľa príkladu Napa začať riadiť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. V súčasnosti je dostupných približne 120 online nástrojov OiRA. Sú upravené tak, aby vyhovovali 60 odvetviam činnosti a povolaniam, a je možné ich používať minimálne v 15 krajinách. Mnohé ďalšie sa vyvíjajú.

Pripojte sa k Napovi a vykonajte online hodnotenie rizík už teraz!

Pozrieť si video

Navštíviť webovú stránku OiRA