Najdôležitejšie udalosti
12/02/2019

V novom videu sa vysvetľuje hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA pre odvetvie kaderníctva

Agentúra EU-OSHA sa spojila s európskym odvetvím kaderníctva s cieľom vytvoriť nové video, ktoré prezentuje spôsob, akým je možné pomocou (nástroja na interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) znižovať riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Video je doplnením infografiky o hodnotení rizík pomocou nástroja OiRA, ktorá bola zverejnená nedávno.

Kaderníci sú vystavení rôznym rizikám, ako sú napr. muskuloskeletálne problémy súvisiace s držaním tela pri práci, či kožné problémy v dôsledku práce vo vlhkom prostredí a používania kozmetických prípravkov. Nástroje OiRA ponúkajú bezplatné a jednoducho použiteľné riešenia týchto každodenných zdravotných hrozieb na pracovisku.

Video a nástroj OiRA pre odvetvie kaderníctva boli vytvorené v spolupráci so sektorovými sociálnymi partnermi coiffure EUUniEuropa.

Do videa sú vložené titulky v jazykoch krajín, v ktorých nástroj OiRA pre odvetvie kaderníctva už existuje.

Pozrite si video, infografikudostupné nástroje.

Pomôžte nám prispieť k bezpečnejším a zdravším pracoviskám tým, že budete zdieľať hashtag #OiRAtools.