Najdôležitejšie udalosti
15/09/2020

Bezpečnejšie pracoviská v čase COVID-19 vďaka nástrojom OiRA na príklade Francúzska

 © EU-OSHA

Ako môžu malé podniky prispieť k bezpečnosti svojich zamestnancov najmä dnes, v čase nevídanej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19? S elegantným riešením prišlo nedávno Francúzsko, ktoré ponúka grantový program.
Je zameraný na podniky najviac s 50 zamestnancami, aby investovali do prevenčných opatrení proti COVID-19, pričom im až 50 % nákladov môže byť preplatených z grantov, ktoré od mája ponúka národná zdravotná poisťovňa CNAM. Podmienkou na podanie žiadosti bolo posúdenie rizík na celom pracovisku s pomocou odporúčaného interaktívneho online nástroja na hodnotenie rizík (OiRA).
Odvtedy sa vo Francúzsku uskutočnilo viac ako 7000 posúdení rizík na pracovisku s nástrojom OiRA v odvetviach ako je cestná doprava, hotelierske a reštauračné služby a komerčné obchody.
Keďže na september je plánovaný začiatok iného grantového programu, francúzsky národný výskumný inštitút pre bezpečnosť a prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania (INRS) pripravuje zverejnenie viacerých nástrojov, ktoré sú zamerané na prácu v kancelárii s osobitnou časťou venovanou telepráci, na mäsiarstva, obchody s rybami, pekárne a mnoho ďalších.
Táto francúzska iniciatíva je príkladom, ktorý môže inšpirovať členské subjekty komunity OiRA k tomu, aby aj oni zorganizovali podobne úspešnú kampaň.
Zoznámte sa s deviatimi nástrojmi OiRA vo Francúzsku a s mnohými inými v ďalších krajinách.