Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Telepráca po pandémii COVID: právne predpisy, hybridné modely a dosah na bezpečnosť a ochranu zdravia

Image

© Malik/peopleimages.com / stock.adobe.com

V troch aktuálnych publikáciách sa EU-OSHA venuje telepráci, čím reaguje na zmeny vo svete práce po pandémii ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o: 

Chcete sa dozvedieť viac o telepráci? Pozrite si všetky naše súvisiace publikácie.

Telepráca a hybridná práca sú tiež jednou z prioritných oblastí našej kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. Nenechajte si to ujsť!