Najdôležitejšie udalosti
20/08/2020

Publikácie o vystavení biologickým látkam v rizikových odvetviach – nové jazykové verzie

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Expozícia biologickým látkam, ako sú vírusy a baktérie, na pracovisku môžu spôsobiť celý rad zdravotných problémov. Najzjavnejším príkladom toho je ochorenie COVID-19, pričom možno uviesť celý rad odvetví, v ktorých sú zamestnanci vytavení obzvlášť veľkému riziku.

Bola vypracovaná séria diskusných dokumentov zameraných na expozíciu a súvisiace zdravotné problémy v rôznych odvetviach vrátane zdravotnej starostlivosti, nakladania s odpadom, rastlinnej výroby, pracovných miest zahŕňajúcich cestovanie a povolaní zahŕňajúcich prácu so zvieratami. Tieto dokumenty boli najprv uverejnené v angličtine a momentálne sú k dispozícii v niekoľkých ďalších jazykoch.

Prečítajte si diskusné dokumenty

Navštívte našu webovú stránku venovanú biologickým látkam