Najdôležitejšie udalosti
07/12/2018

Psychosociálne riziká, stres a poruchy podporno-pohybovej sústavy – praktická príručka pre malé podniky

V prípade zamestnancov v Európe je pravdepodobnejšie, že s negatívnymi dôsledkami psychosociálnych rizík, stresu alebo poškodení podporno-pohybovej sústavy sa stretnú skôr ako s akýmikoľvek inými zdravotnými problémami súvisiacich s prácou. Tieto problémy môžu mať závažné dôsledky pre jednotlivcov a podniky a často vedú k dlhým obdobiam pracovnej neschopnosti.

Predovšetkým pre mikropodniky a malé podniky môže byť ťažké tieto problémy riešiť, a preto vznikla praktická príručka. Opisuje sa v nej postup v piatich krokoch na zlepšenie pracovného prostredia, obsahuje množstvo užitočných tipov, ľahko použiteľných techník a jednoduché rady na pomoc malým podnikom pri prevencii a riadení psychosociálnych rizík, stresu a poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať príručku

Pozrite si naše tematické časti o strese a psychosociálnych rizikáchporuchách podporno-pohybovej sústavy