Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Psychosociálne riziká a ich vplyv na duševné zdravie pracovníkov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Rozvíjajúci sa trh práce sa stal pre mnohých ľudí zdrojom stresu, úzkosti a iných problémov s duševným zdravím. Pracovníci s nízkym sociálno-ekonomickým postavením (LSES) sú mimoriadne náchylní na psychosociálne riziká na pracovisku, pričom túto situáciu ešte zhoršil COVID-19 a vývoj, ktorý priniesla digitalizácia.

EU-OSHA v novej správe analyzuje európsky výskum na túto tému a vyvodzuje závery a politické odporúčania. V publikácii sa nachádza výber najlepších postupov prijatých buď na organizačnej alebo odvetvovej úrovni, ktoré sa osvedčili pri prevencii a riadení psychosociálnych rizík pre pracovníkov LSES.

Ďalšie podrobnosti nájdete v správe a zhrnutí Vystavenie psychosociálnym rizikám a stav duševného zdravia európskych pracovníkov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením.

Ďalšie informácie o psychosociálnych rizikách pri práci nájdete v našej aktualizovanej webovej sekcii venovanej psychosociálnym rizikám a duševnému zdraviu.

Zaujíma vás iný pohľad? Pozrite si novú správu nadácie Eurofound o psychosociálnych rizikách vyplývajúcich na spokojnosť pracujúcich: Poučenie z pandémie COVID-19