Najdôležitejšie udalosti
20/11/2019

Psychosociálne riziká a sedenie: často skloňované rizikové faktory v prieskume ESENER v roku 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Podniky v celej Európe naďalej často uvádzajú ako rizikové faktory pre zdravie pracovníkov problémy ako nevyhnutný kontakt s problematickými ľuďmi, opakovaný pohyb ramien a rúk či dvíhanie a prenášanie ľudí alebo ťažkých bremien. Vyplýva to z prvých výsledkov tretieho európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-3).

Zistenia za rok 2019 vychádzajú z rozhovorov, ktoré prebehli vo viac než 45 000 podnikoch všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov v 33 európskych krajinách.

Otázky, ktorými bol doplnený prieskum v roku 2019, pomohli bližšie objasniť vznikajúce riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) – napríklad vplyv digitalizácie a význam dlhotrvajúceho sedenia, ktoré je podľa prieskumu ESENER-3 v súčasnosti tretím najbežnejším rizikovým faktorom v európskych podnikoch.

Porovnanie s výsledkami prieskumu ESENER-2 z roku 2014 poukazuje na trendy v jednotlivých krajinách aj na úrovni EÚ, a to nielen pokiaľ ide o samotné rizikové faktory, ale aj o riadenie BOZP a súvisiacich spúšťacích faktorov či prekážok. V mnohých krajinách napríklad klesla účasť pracovníkov na riadení psychosociálnych rizík napriek tomu, že sa uznáva dôležitosť participatívneho prístupu pri riešení týchto čoraz výraznejších rizík. Na druhej strane je povzbudzujúce, že v niektorých krajinách vzrástol podiel podnikov, ktoré vykonávajú posúdenia rizík.

Tento jedinečný zdroj údajov predstavuje neoceniteľný nástroj umožňujúci vývoj nových informovaných politík a poskytovanie pomoci pracoviskám pri efektívnejšom riadení BOZP. Od roku 2020 bude k dispozícii celý rad publikácií a úplne nový nástroj na vizualizáciu údajov z výsledkov prieskumu.

Zistite viac o prvých výsledkoch prieskumu ESENER-3

Navštívte našu webovú stránku venovanú prieskumom ESENER