Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Chránime tých, ktorí nás chránia: prioritizácia pracovníkov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Verejnosti sme sprístupnili našu novú tematickú webovú stránku venovanú Odvetviu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)!

Predstavuje prebiehajúci výskum zameraný na to, ako dosiahnuť, aby mali pracovníci v tomto odvetví bezpečné a zdravé pracoviská.

V tejto časti budú zhrnuté hlavné zistenia výskumného projektu agentúry EU-OSHA s názvom Zdravotná a sociálna starostlivosť a BOZP. Bude sa pravidelne aktualizovať a budú do nej dopĺňané nové zdroje a publikácie.

Zaistime, aby bolo o pracovníkov v tomto dôležitom odvetví dobre postarané - oboznámte sa s ďalšími informáciami!