Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy na zníženie záťaže – máme tu Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci!

Image

Dnes sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého budú prebiehať stovky podujatí, iniciatív a propagačných akcií. Agentúra EU-OSHA ich organizuje v spolupráci s partnermi s cieľom upriamiť pozornosť na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy.  

Pri tejto príležitosti naše národné kontaktné miesta a oficiálni partneri kampane ponúkané činnosti intenzívne pripravovali. Napríklad asociácia CEMBUREAU sa zameria na to, ako môže európsky cementárenský priemysel prispieť k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy a írsky Úrad pre zdravie a bezpečnosť usporiada niekoľko seminárov na témy hodnotenia rizík a dobrej praxe v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy. Slovinské ministerstvo práce zasa predstavuje svojich víťazov vnútroštátnej súťaže Ceny za dobrú prax a maltský úrad pre BOZP organizuje seminár, na ktorom sa pozornosť bude sústreďovať na psychosociálne riziká.

Mediálny partneri agentúry EU-OSHA, ako sú Face au Risque, Gesunde Arbeit, PuntoSicuro, Reputation Today a Safety Focus sa mali možnosť na tento týždeň pripraviť v rámci stretnutia online a kampaň budú vo svojich krajinách propagovať. To však je iba zlomok toho, čo všetko ešte na účastníkov čaká.

V časti s názvom Správy a podujatia nájdete všetky informácie o európskom týždni 2022.

Ešte stále nie je neskoro na to, aby ste túto príležitosť využili na zvýšenie informovanosti a zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na svojom pracovisku. Na to, aby ste mohli začať, máme pre vás pripravených mnoho materiálov ku kampani.

Sledujte hashtag #EUhealthyworkplaces počas našej rozsiahlej kampane v sociálnych médiách na sieťach FacebookTwitter a LinkedIn.