Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Viac ako 90 partnerov z celej Európy spolupracuje na vytvorení bezpečnej a zdravej digitálnej budúcnosti práce

Image

© EU-OSHA

Organizácie z rôznych odvetví pôsobiace na celoeurópskej úrovni sa prihlásili ku kampani Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 ako oficiálni partneri kampane . Tieto spoločnosti a združenia z verejnej a súkromnej sféry zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore úspechu kampane prostredníctvom činností na zvyšovanie informovanosti, spolupráce a inovácií.

Pripájajú sa ku kontaktným miestam agentúry EU-OSHA, ambasádorom siete EEN pre BZOP a mediálnym partnerom, ktorí sú kľúčovými partnermi kampane na vnútroštátnej úrovni.

Všetci partneri sú odhodlaní podporovať bezpečnú a zdravú digitálnu prácu a ich podpora je nevyhnutná na zabezpečenie dobrých podmienok pracovníkov na digitalizovanom pracovisku.

Informácie o oficiálnych partneroch kampane nájdete v tlačovej správe .

Zoznámte sa s celou škálou partnerov kampane