Najdôležitejšie udalosti
07/08/2019

Riziká v oblasti BOZP a ako im predchádzať: 25 rokov zvyšovania informovanosti

Zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktorým pracovníci čelia, a o tom, ako im predchádzať, je hlavným poslaním agentúry EU-OSHA. Agentúra a jej partneri už 25 rokov oslovujú cieľové skupiny prostredníctvom kampaní Zdravé pracoviská, európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj mnohých iných činností na zvyšovanie informovanosti.

Zapájanie cieľových skupín má zásadný význam pre úspech snáh o zvyšovanie informovanosti, ako aj pri podpore bezpečných a zdravých postupov na pracoviskách v Európe. A presne to robí Napo – hrdina BOZP so zmyslom pre humor, prostredníctvom série nemých filmov, v ktorých sa kombinuje humor s dôležitými posolstvami.

Prečítajte si náš nový článok o snahách agentúry EU-OSHA v oblasti zvyšovania informovanosti

Viac informácií o našej aktuálnej kampani Zdravé pracoviská

Ďalšie informácie o Napovi a konzorciu organizácií v oblasti BOZP zodpovedných za filmy