Najdôležitejšie udalosti
10/08/2020

Barometer BOZP: interaktívny nástroj informujúci o stave BOZP v Európe

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Teraz si môžete vygenerovať podrobné správy o jednotlivých krajinách obsahujúce údaje o všetkých ukazovateľoch v skratke.

Barometer BOZP sa pravidelne aktualizuje o nové ukazovatele, údaje a funkcie.

Oboznámte sa s nástrojom barometrom BOZP