Najdôležitejšie udalosti
13/12/2019

Kým sa jedna kampaň za zdravé pracoviská končí… ďalšia sa už chystá

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

V nadväznosti na záverečný samit úspešnej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019 by agentúra EU-OSHA chcela vyjadriť poďakovanie všetkým partnerom za účasť na tejto kampani. Je to predovšetkým zásluha ich usilovnej práce, že kampaň dosiahla také dobré výsledky.

Už teraz sú v plnom prúde prípravy na novú kampaň. Kampaň na roky 2020 – 2022 s názvom Zdravé pracoviská odľahčujú záťaž bude bojovať proti muskuloskeletálnym poruchám, ktoré pre milióny pracovníkov v celej Európe predstavujú pretrvávajúci problém.

Prečítajte si viac informácií o najbližšej kampani

Pozrite si naše najnovšie zdroje týkajúce sa muskuloskeletálnych porúch