Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Webové sídlo OiRA bolo prepracované tak, aby sa posilnilo bezproblémové hodnotenie rizík

Image

© EU-OSHA

Všimli ste si? Naše webové sídlo Interaktívne online hodnotenie rizík prešlo digitálnou premenou, ktorá sa netýka len modernejšieho nového vzhľadu.

Keďže do konca novembra bolo vykonaných viac ako 350 000 hodnotení rizík a využilo sa 341 nástrojov OiRA, modernizujeme webové sídlo OiRA, aby sme pripravili pôdu pre lepšie riadenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Naším cieľom je vylepšiť túto platformu ako používateľsky prívetivé centrum, ktoré ponúka prístup k bezplatným riešeniam hodnotenia rizík od rozširujúcej sa komunity OiRA v Európe.

Či už hľadáte národný sektorový nástroj, partnera OiRA vo vašej krajine, alebo potrebujete podrobné informácie o právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aktualizované webové sídlo vám rýchle pomôže.

Prepracovaná štruktúra ponúka podnikom, partnerom EÚ a zainteresovaným stranám špecifické informácie hneď na začiatku prehliadania, čo umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ktoré hľadajú.

Je načase znovu objaviť OiRA na adreseoira.osha.europa.eu a byť pripravený na cestu za efektívnejším hodnotením rizík!