Najdôležitejšie udalosti
07/11/2019

OiRA: jednoduché hodnotenie rizík

Platforma agentúry EU-OSHA pre interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) je významných úspechom, ktorý sa agentúre podarilo dosiahnuť počas 25 rokov podpory a uľahčovania účinného hodnotenia a riadenia rizík na pracovisku.

Jednoduchá internetová platforma pomáha podnikom v celej Európe, predovšetkým mikropodnikom a malým podnikom, pri hodnotení a riadení rizík týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v mnohých odvetviach a v mnohých európskych jazykoch.

OiRA pomáha agentúre EU-OSHA a jej partnerom oslovovať mikropodniky a malé podniky a zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

Prečítajte si náš nový článok pri príležitosti 25. výročia o úspechu projektu OiRA

Dozveďte sa viac o OiRA a objavte najnovšie nástroje a materiály 

Sledujte #OiRAtools na sociálnych médiách