Najdôležitejšie udalosti
26/02/2020

OiRA – svetový výrobca automobilov využíva všestrannosť nástroja na hodnotenie rizík na pracovisku

© EU-OSHA / Filip De Smet

Naša nová prípadová štúdia dokladá, ako medzinárodný výrobca automobilov prispôsobil voľne dostupnú platformu online pre interaktívne hodnotenie rizík (OiRA) agentúry EU-OSHA svojim vlastným potrebám. Výsledok? Vysokoindividualizované, nákladovo efektívne riešenie pre posúdenie BOZP v rámci celého podniku.

Tento prístup umožňuje zapojenie pracovníkov, globálne zavedenie nástroja a možno ho previesť na akúkoľvek veľkú spoločnosť, ktoré chce zlepšiť riadenie rizík a vytvoriť preň normy.

Ďalšie informácie sa dozviete po prečítaní prípadovej štúdie

Podrobnejšie informácie o projekte OiRA