Najdôležitejšie udalosti
11/04/2019

Správy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci celej Európy – prinášané prostredníctvom bulletinu OSHmail v už 200 vydaniach!

AlexanderStein via Pixabay

Dnes vychádza jubilejné dvojsté vydanie bulletinu OSHmail, viacjazyčného mesačného súhrnu online správ agentúry EU-OSHA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Chceli by sme sa poďakovať všetkým našim odberateľom za dôveru, pokračujúci záujem o BOZP a motiváciu spolupracovať s nami pri podpore bezpečnejších a zdravších pracovísk v Európe.

Ak ste ešte nemali príležitosť prečítať si bulletin OSHmail, poyrite si jeho najnovšie vydania.

Môžete sa prihlásiť na jeho odber. Bulletin je k dispozícii zadarmo a každý mesiac ho dostanete do svojej e-mailovej schránky.

Takisto vás pozývame prihlásiť sa na odber nášho dvojmesačného Spravodajcu kampane Zdravé pracoviská

Pridajte sa ku komunite BOZP.