Najdôležitejšie udalosti
10/09/2020

Pracovné exoskeletony – ako môžu prispieť k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Pracovné exoskeletony sú pomocné nositeľné zariadenia, ktoré znižujú fyzickú záťaž pri práci. Ponúkajú riešenia tam, kde iné technické, organizačné alebo ergonomické opatrenia nepostačujú. Napriek tomu je ich využitie obmedzené. Dizajn zameraný na človeka a hodnotenie biomechanických rizík zaručujú prijateľnosť a širšie využitie týchto zariadení, ako aj k ich účinnosť pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy.

V novom článku sa skúmajú zistenia spoločného projektu INAIL-IIT zameraného na exoskeletony, ako aj spôsob, ako v maximálne možnej miere využiť ich potenciál na zníženie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.

Stiahnite si diskusný dokument o pracovných exoskeletonoch a prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy

Prečítajte si o vplyve využívania exoskeletonov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Viac informácií o výskume agentúry EU-OSHA v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy