Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

OiRA teraz môže pomôcť zvládať násilie na pracovisku spôsobené treťou stranou

Image

© EU-OSHA

Násilie spôsobené treťou stranou, napríklad zákazníkmi, pacientmi, žiakmi alebo verejnosťou, má vplyv na širokú škálu odvetví a povolaní.

Uvádzame do prevádzky interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík (OiRA) s cieľom pomôcť podnikom identifikovať a riadiť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia súvisiace s násilím spôsobené treťou stranou a zaviesť vhodné preventívne opatrenia na ochranu zamestnancov.

Nástroj ponúka prístupné a používateľsky ústretové rozhranie určené na uľahčenie postupu hodnotenia rizík, prispôsobeného na mieru na akomkoľvek pracovisku pri súčasnom dodržiavaní príslušných právnych predpisov a usmernení EÚ.

Vyzývame našich vnútroštátnych partnerov nástroja OiRA , aby si ho prispôsobili alebo zohľadnili tieto informácie pri vývoji nástrojov v rámci odvetvia.

Vyskúšať si nástroj

Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o nástroji OiRA