Najdôležitejšie udalosti
24/09/2019

Nový online nástroje na hodnotenie rizík určený podnikom na ochranu svojich zamestnancov v odvetví hotelových a reštauračných služieb

Prichádza nový nástroj OiRA pre odvetvie hotelových a reštauračných služieb. Nástroj, ktorý spolu vyvinuli Hotrec a EFFAT s podporou agentúry EU-OSHA, bol osvedčený na úrovni EÚ.

K rizikám, ktorým sú vystavení zamestnanci v hotelových a reštauračných službách, patrí pošmyknutie a zakopnutie, popáleniny, nebezpečné látky, stres a mnoho iných. Národní partneri OiRa a sociálni partneri môžu s pomocou tohto nástroja zabezpečiť, aby hotelové a reštauračné zariadenia dokázali vyhodnotiť riziká a vypracovať akčný plán riadenia.

Oboznámte sa s novým nástroja OiRA pre hotelové a reštauračné služby a s právnymi predpismi EÚ, ktoré sú smerodajné pre hodnotenie rizík

Pozrite si všetky nástroje OiRA pre odvetvie hotelových a reštauračných služieb

Stiahnite si publikácie agentúry EU-OSHA týkajúce sa odvetvia hotelových a reštauračných služieb