Najdôležitejšie udalosti
04/06/2020

Nový nástroj OiRA podporuje hodnotenie rizík v súvislosti s COVID-19 na pracovisku

Vzhľadom na to, že v celej Európe sa začínajú uvoľňovať obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19, mnohé spoločnosti a organizácie plánujú bezpečný návrat na pracoviská. V rámci platformy agentúry EU-OSHA pre interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) vznikol nástroj na podporu tohto procesu.

Interaktívnym nástrojom možno určiť, hodnotiť a riadiť riziká, ktoré predstavuje ochorenie COVID-19, aby sa zabezpečil návrat zamestnancov do bezpečného a zdravého prostredia. Pokrýva celý rad situácií vrátane toho, čo robiť, ak má zamestnanec príznaky ochorenia COVID-19, ako zabezpečiť fyzický odstup na pracovisku a riadiť externých poskytovateľov služieb.

Nástroj OiRA v súvislosti s COVID-19 si môžu vnútroštátni partneri OiRA prispôsobiť podľa vnútroštátnych predpisov a situácií. V niektorých odvetviach činnosti bude nevyhnutné doplniť tieto odporúčania OiRA lepšie prispôsobenými požiadavkami.

Vyskúšajte nástroj OiRA na hodnotenie rizík v súvislosti s COVID-19

Navštívte našu webovú stránku o COVID-19, ktorá obsahuje viac zdrojov a usmernení špecifických pre dané odvetvia