You are here

Najdôležitejšie udalosti
22/10/2018

Nová podoba a nové zdroje pre náš súbor nástrojov kampane

Súbor nástrojov kampane agentúry EU-OSHA bol prepracovaný s cieľom upozorniť na kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Súbor nástrojov, ktorý ponúka praktické rady týkajúce sa vykonávania účinnej kampane na zlepšenie riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, sa používa jednoduchšie, ako tomu bolo predtým. Nachádzajú sa v ňom viaceré nové príklady osvedčených postupov v rámci činností kampane, počnúc podujatiami až po sociálne médiá a reklamu.

Pozrite si nový súbor nástrojov

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky