Najdôležitejšie udalosti
21/03/2019

Informačný leták o vyrábaných nanomateriáloch – rôzne jazykové verzie sú už k dispozícii

V snahe nadviazať na kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky agentúra EU-OSHA pripravila informačný leták týkajúci sa dôležitej témy v tejto oblasti.

Informačný leták Vyrábané nanomateriály na pracovisku poskytuje informácie a poradenstvo týkajúce sa riadenia rizík, ktoré so sebou prináša táto rýchlo sa rozvíjajúca technológia. Nanomateriály sa používajú v mnohých oblastiach a môžu mať široké spektrum toxických účinkov. V tomto informačnom letáku sa uvádzajú hlavné fakty a v súčasnosti je dostupný v 17 jazykoch.

Navštívte webstránku Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky a prevezmite si informačný leták vo svojom jazyku.