Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Nové ukazovatele a funkcie v nástroji Barometer BOZP

Image

Odteraz je v rámci vizualizačného nástroja Barometer BOZP vyhľadávanie údajov o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe ešte jednoduchšie. Hlavné ukazovatele BOZP sú teraz rozdelené a zoskupené podľa týchto oblastí: „Úrazy, ochorenia a dobré podmienky“ a „Pracovné podmienky a prevencia“. Nový ukazovateľ chorôb z povolania poskytuje najnovšie odhady vplyvu práce na hlavné skupiny ochorení v krajinách EÚ-27. Vynovený nástroj teraz poskytuje informácie o regulácii a medzinárodných organizáciách a programoch, ktoré sa venujú problematike BOZP.

Napokon, vnútroštátne údaje je možné porovnávať s jednou alebo dvoma inými krajinami, ako aj s predchádzajúcimi rokmi. Používatelia môžu takisto vytvárať infografiku a preberať správy so všetkými údajmi pre konkrétnu krajinu.

Získajte prístup k nástroju na vizualizáciu údajov Barometer BOZP.