Najdôležitejšie udalosti
05/12/2019

E-nástroj pre nebezpečné látky je teraz vo verzii pre 7 krajín

Spomedzi viacerých zdrojov kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 –2019 je e-nástroj agentúry EU-OSHA pre nebezpečné látky a chemické výrobky zameraný na poskytovanie podnikom informácií a rád, ktoré potrebujú na posúdenie a riadenie príslušných bezpečnostných a zdravotných rizík. 

Tento interaktívny webový sprievodca poskytuje s dôrazom na malé a stredné podniky a podniky bez osobitných znalostí o nebezpečných látkach prispôsobené a zrozumiteľné základné informácie a informácie z osvedčených postupov o rizikách, označovaní, právnych predpisoch, preventívnych opatreniach, ako aj mnohé ďalšie informácie.

Na základe dotazníka vytvorí tiež správu prispôsobenú vašej konkrétnej situácii v oblasti kontroly nebezpečných látok vo vašom podniku vrátane odporúčaní na zlepšenie. 

Popri verzii pre EÚ v angličtine bol nástroj vydaný aj pre Island, Nórsko a Portugalsko. V súčasnosti pracujeme na ďalších verziách pre tieto krajiny: Rakúsko, Estónsko, Rumunsko a Slovinsko.

Preskúmajte e-nástroj pre nebezpečné látky

Navštívte našu webovú sekciu s informáciami o nebezpečných látkach