Najdôležitejšie udalosti
17/01/2019

V nových správach o jednotlivých krajinách sa analyzujú prístupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch na území EÚ

V najnovších správach o jednotlivých krajinách agentúra EU-OSHA sleduje opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sú zavedené v mikropodnikoch a malých podnikoch pôsobiacich v rôznych odvetviach na území deviatich členských štátov EÚ: v Belgicku, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, Nemecku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku a Taliansku.

V jednej sérii správ o jednotlivých krajinách sa analyzujú skúsenosti z oblasti BOZP z pohľadu zamestnancov a vlastníkov/manažérov a odhaľujú sa postoje a motivácie, ktoré prevažujú. V rámci druhej série správ sa poskytuje prehľad spôsobov, akými sprostredkovatelia, orgány a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti môžu v mikropodnikoch a malých podnikoch podporovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj toho, čo v rôznych vnútroštátnych a sociálno-ekonomických kontextoch funguje a čo nie.

V sprievodných prezentáciách v programe PowerPoint sa poskytuje prehľad rozsiahlejšieho projektu agentúry EU-OSHA týkajúceho sa mikropodnikov a malých podnikov. Približuje sa aj to, ako môžu zistenia prispieť k rozvoju účinných politík a stratégií v oblasti BOZP pre takéto podniky, ktoré sú najzraniteľnejšími podnikmi v Európe.

Prečítajte si zistenia vyplývajúce z projektu a správy o jednotlivých krajinách.

Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: pohľad z pracoviska

Od politiky k praxi: politiky, stratégie, programy a opatrenia na podporu BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch

Pozrite si prezentácie, ktoré sumarizujú projekt týkajúci sa mikropodnikov a malých podnikov pre odborníkov v oblasti BOZP a laikov zaujímajúcich sa o BOZP

Viac informácií o BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch

Fotografia: Shridhar Gupta na Unsplash