Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

K dispozícii je už nová a vylepšená OSHwiki!

Image

© EU-OSHA

OSHwiki, naša kolaboratívna online encyklopédia informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), bola prepracovaná a teraz je pre používateľov prístupnejšia.

Vďaka novému vzhľadu, prístupu k obsahu a vylepšenej navigácii je teraz ešte ľahšie nájsť informácie, ktoré potrebujete: môžete ich vyhľadávať podľa tém alebo kľúčových slov.

Nájdete v nej relevantný a spoľahlivý obsah o širokej škále tém z oblasti BOZP. Medzi obľúbené články patria Return to Work after sick leave due to mental health problems (Návrat do práce po pracovnej neschopnosti z dôvodu duševných problémov) a Driving for work and MSDs (Profesionálni vodiči a poškodenia podporno-pohybovej sústavy).

Novo zaradenou rubrikou je archív  Safety Science Monitor, čo je nezávislá, recenzovaná vedecká publikácia, ktorá sa venuje rôznorodými aspektom bezpečnosti ľudí.