Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Najnovší film o Napovi sa zaoberá pálčivým problémom

Image

© EU-OSHA

Nový film s Napom upozorňuje na riziko požiaru a výbuchu na pracovisku a na opatrenia, ktoré možno prijať na zníženie rizík. 

Pri vzniku požiaru alebo výbuchu zohrávajú základnú úlohu tri prvky: horľavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznietenia (teplo). A základnou otázkou pri riadení rizika je potreba dôkladného posúdenia rizika

Vydajte sa spolu s Napom, Šéfom a kolegami na ďalšiu cestu plnú humoru, na ktorej nás prevedú základnými pravidlami ochrany pred požiarom a výbuchom a naučia nás, ako riešiť rizikové situácie a ktoré preventívne opatrenia použiť. 

Vie Napo, čo má robiť v jednotlivých scenároch? Reagujú on a jeho kolegovia správnym spôsobom? Je jeho organizácia pripravená na riziko požiaru alebo výbuchu?

Pozrite si a zdieľajte nový film Napo v...požiarnom poplachu, aby ste našli odpovede a pomohli nám propagovať bezpečnosť s úsmevom.