Najdôležitejšie udalosti
28/04/2020

Napo pracuje z domu, aby zastavil pandémiu

source: napofilm.net

Napo, tak ako milióny z nás v celej Európe, musí teraz pracovať z domu, vytvoriť si improvizované pracovisko doma a skúšať čo najlepšie zosúladiť rodinný a pracovný život. Nie je to však jednoduché! V tomto krátkom videu, v ktorom účinkuje aj Šéf a jeho spolupracovníčka Napette, je Napov odkaz jednoduchý: pracujte doma alebo pracujte bezpečne a pomôžte zastaviť pandémiu. 

Pozrite si nový videoklip Napo vo filme ... Telepráca s cieľom zastaviť pandémiu, ako aj predchádzajúci videoklip s názvom Napo vo filme ... Zastavme pandémiu, a zdieľajte ich

Navštívte pravidelne časť nášho webového sídla venovanú ochoreniu COVID-19: Zdroje pre pracovisko

Pozrite si informácie o Svetovom dni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa slávi 28. apríla, v časti pod sloganom Zastavme pandémiu: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci môže zachrániť životy.